Dags att skaffa nytt IT-system?

Vi är oberoende, ser till ert bästa och hjälper er hela vägen!

I VILKEN ÄNDE SKA VI BÖRJA?

Vi lever i en föränderlig värld och har så alltid gjort, även om den digitala utvecklingen går snabbare idag än bara för några år sedan. Många upplever en stress kring de digitala satsningar som dagens företag förväntas göra för att inte hamna på efterkälken och där risken blir att beslut tas i tidsnöd baserat på bristfälliga eller obefintliga beslutsunderlag. I långa loppet kan det leda till felaktiga vägval och onödigt dyra investeringar som inte nyttjas så som det var tänkt från början. Det är här Concepta kommer in som systemoberoende projekt-/förändringsledare, som ser till ert bästa och som hjälper hela vägen in i mål.

Står ni inför att införa ett nytt system i molnet? – låt oss bli den partner som hjälper er hela vägen!

INNAN – FÖRBEREDA

Vi går igenom förutsättningarna för projektet (ex. effektmål, budget, tidsram, resurser) och gör en kartläggning av bland annat marknaden, processer, befintliga system samt går igenom behov och risker. Arbetet kommer resultera i ett beslutsunderlag och en kravspecifikation som ligger till grund för hela projektet – från upphandling till införande.

UNDER – INFÖRA

När leverantören är vald, är det dags att påbörja införandet av systemet. Då förarbetet är gjort, så vet vi vad vi behöver, vad som ska uppnås och hur vi hanterar beslut under projektets gång. Vi undviker därmed att hamna i situationer där leverantören skapar nya behov – vilket kan leda till förändrad funktionalitet, oönskade leveransförseningar och högre kostnader.

EFTER – VIDAREUTVECKLA

Vi lever i en föränderlig värld som innebär att systemen måste hänga med i samma utvecklingstakt som marknaden eller den egna organisationen. Vi måste därför säkerställa att systemen och dess användare går hand-i-hand med så få risker för friktion som möjligt. Vi hjälper därför till med att proaktivt leda och berika era befintliga system.

Vill du komma i kontakt?
– du väljer hur det passar dig!

Skicka ett mail eller SMS, ring eller varför inte boka ett förutsättningslöst telefonmöte på en tid som passar dig.

Vill du hellre att vi hör av oss till dig? Skriv några rader i chatten nere i högra hörnet, så kommer vi att höra av oss inom kort!

andreas@concepta.se

+46 727 444 414

c/o Alexborg, Kansligatan 1, 703 61 ÖREBRO